Historia Brunnsparken.

Historia

Rostocks Brunn på en målning från 1883.

I Dals Rostock fanns det under lång tid en hälsobrunn. Hälsobrunnen är en av Sveriges äldsta och drevs i ungefär 250 år, från början av 1700-talet till 1948. Hit kom man resande från när och fjärran för att dricka det järnhaltiga vattnet och få olika behandlingar som tallbarrsbad, kolsyrebad och gyttjebad.

Området med byggnader kallas numera för Brunnsparken och ägs av Kroppefjälls hembygdsförening. I brunnsrestaurangen från 1700-talet med kök, matsalar och rum för personalen finns det ett innehållsrikt bygdemuseum. I brunnsläkarens före detta mottagning är det kafé på sommaren.

På midsommarafton brukar det bjudas upp till dans och firande runt midsommarstången.

Örtagård, ateljé och vacker natur