Stationshusföreningen

Stationhuset ägs och förvaltas av en ideell förening: Stationhusföreningen. Föreningen sköter om och visar huset och trädgården.

Föreningens målsättning är att med modellen levandegöra en del av Rostocks intressanta historia och samtidigt skapa en sevärdhet och prydnad för samhället.

Den som vill stödja föreningens arbete är välkommen att bli medlem i Stationhusföreningen eller ge ett ekonomiskt bidrag.

Som medlem får man varje år en samlarbild (på våren) och ett faktablad (på hösten). Tanken är att man genom dessa bilder och faktablad ska få ta del av mycket intressant material om stationshusets, järnvägens och samhällets historia.

Stationshusföreningens bankgironummer är: 516-3845

Stadgar
Styrelse