Vad finns i Örtagården, Dals Rostock?

Vad finns i örtagården?

Örtagården ligger i Brunnsparken bredvid Rostocks gamla hälsobrunn.

Här finns omkring 300 olika växter, alla med sin speciella historia och användning. Växter och stenar är försedda med lättlästa skyltar som berättar om kulturhistoria och användning, förr och nu.

Det är kryddor och örter för mat och dryck, läke- och medicinalväxter, färgväxter, spånadsväxter, gift- och trolldomsörter. Kring det gamla torpet finns gammeldags prydnadsväxter.

Örtagården i Dals Rostock

Örtagården i Dals Rostock.

Dammen vid örtagården, Brunnsparken, Dals Rostock.
Dammen vid örtagården, Brunnsparken, Dals Rostock.

Damm och mosse

Under sommaren 2003 utökades örtagården med en stor damm och två porlande bäckar med små vattenfall.

Här har vi planterat många växter som trivs i fuktiga miljöer, framför allt våra vilda, svenska växter.

I dammen finns också många spännande vattenlevande djur att studera.

Geologisk avdelning

Dals Rostock ligger vackert på sluttningen av Kroppefjäll, vilket ur geologisk synvinkel är ett unikt och mycket intressant område. Bredvid örtagården och dammen finns en geologisk avdelning, där det på ett enkelt och pedagogiskt sätt presenteras bergarter och mineraler från trakten.

Betoningen ligger särskilt på skiffer eftersom det i trakterna kring Rostock har bedrivits mycket skifferbrytning. Många gamla skiffertak finns fortfarande kvar på husen i samhället.

Geologisk avdelning i Brunnsparken, Dals Rostock.

Geologisk avdelning, där man kan läsa om bergarterna i trakten.

Information om bin, Brunnsparken, Dals Rostock.
Här tar Brunnsparkens besökare del av binas liv och leverne.

Visningsbikupa

Vid örtagården finns också en visningsbikupa där man kan lära sig mera om binas liv. Om du vill kan du även boka in ett föredrag om biodlingen i gamla tider.

Örtagård, ateljé och vacker natur