Skifferutställning i Brunnsparken, Dals Rostock..

Skiffer

I trakten kring Dals Rostock bröts det skiffer från 1700-talet fram till början av 1900-talet. Nästan alla tak har varit täckta av skiffer, till och med väggarna på vissa hus. På denna informationstavla visas de olika dimensionerna som höggs, framför allt till taktäckning, och i museet visas gamla skifferhuggningsredskap.

Läs gärna mer om skifferindustrin på Kroppefjäll.

Skifferutställning i Brunnsparken, Dals Rostock..
Skifferutställning i Brunnsparken.

Örtagård, ateljé och vacker natur