Mossa i skog vid Dals Rostock.

Om Dals Rostock

Dals Rostock ligger mitt i Dalsland i Melleruds kommun, cirka 7 kilometer väster om Mellerud. Tätorten har drygt 800 invånare och klättrar uppför Kroppefjälls sluttning, precis där skogen möter jordbruksbygden. Från många platser har man en storslagen utsikt.

Dals Rostock är en gammal kurort med ovanligt intressant historia. Tre verksamheter av större omfattning i samhället har handlat om vård och hälsa: Rostocks hälsobrunn, Kroppefjälls sanatorium och de stora odlingarna av medicinalväxter till apoteken.

Idag finns det i samhället bland annat en örtagård, en konstnärsateljé med butik och ett innehållsrikt bygdemuseum.

"Örtagården", the herb garden, in Dals Rostock.
Örtagården i Dals Rostock.
Varför heter det Rostock

Varför heter det Rostock?

Namnet Rostock kommer sannolikt från en stockbro, råstocken, som låg över en bäck, vilken utgjorde en gräns mellan två större gårdar. Rå är ett äldre ord för gräns mellan ägor.

När man senare ändrade stavningen till Rostock fick man lägga till förleden Dals för att det inte skulle blandas ihop med en tyska staden Rostock. Dalsland har tidigare enbart hetat Dal. I folkmun kallas dock samhället fortfarande ofta enbart Rostock.

Vildmarken runt knuten
Mossa i skog vid Dals Rostock.
Mossa i skog vid Dals Rostock.

Mossa i skog vid Dals Rostock.

Vildmarken runt knuten

I Dals Rostock är det nära till den vidsträckta naturen på Kroppefjäll. Fjället är inget egentligt fjäll utan ordet betecknar här ett höglänt ödemarksområde.

Kroppefjäll är ungefär 10 kilometer brett och 27 långt och sträcker sig i nordsydlig riktning. Höjden är i genomsnitt 200 meter över havet. Naturen är varierad med intressant berggrund, många små sjöar och tjärnar samt ett rikt växt- och djurliv.

Örtagård, ateljé och vacker natur